C3:16


(Rubrik:) Wäster Reekarne.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Flakersta skattehemman    1   är 10 öresland
B.        Östergärdet vthsäde                       14 1/2 tunna
C.        Wästergärdet med wreten, vthsäde lijka
            stort.
            Lerjordh i alle gärden.
D.        Hårdwaldz eng om höö                  30 laß
E.         Starrwaldz engh om höö                20 laß
F.         Änn 1 hårdwaldz engh om              8 laß
            Gärdeshöö                                     4 laß
                                            Summa          62 laß

            Till föreskrefna heman är skogh noget lijtet
            till gärdzle och mulebete. Männ in-
            gen stor skogh, ey heller fiske.


(Karttext:)

Ödeåker
Gredby gärde proxime.
Lundby ägor proxime
Steenbacha.
Swallinge gärde proxime.
Tompt.
Leermylla
Hårdwall
Godh hård valdz engh
Godh starrengh
Stenby ägor proxime.