C3:160-161


(Rubrik:) Malms socken1   (Karttext:)

Godh hårdh walz engh
Skogh och kiärr, doger giöra åker aff
Biurstorp
Hårdh wall
Engh till Giättorp2
2 laß
Kalffhagha
Sanniordh
Remna
Engh till Remna
Moiord
Godh hårdhwall
Sänk lindh
Affra
4 laß
San iordh
Leer jordh
Jättorp.
Måsigh eng till Remna om 3 laß
Scala ulnarum1 Senare blyertsanteckning
2 Ändrat till Jiättorp.