C3:162


(Rubrik:) Malms socken1   (Karttext:)

Hard wals äng
Swart mylla.
Fiskesiöö till Steneta.
Steneta
Swart mylla.
Skräppetorp
Sank ängh till Steneta, till Brotorpp
Swart mylla
Hard wald till Skreppe torp
Hardwals äng till Steeneta
Swart mylla
Brootorph.
Sanck ängh.
Hård wals ängh.
Giöle marck till Steeneta.

1 Senare blyertsanteckning