C3:168-169


(Rubrik:) Österakers socken        Österåkers socken1   (Karttext:)

Swedh
Engh till tridie gården, starr botn om 9 laß
Lendz mans engh eenskijlt om 33 laß
Nyvptagen eng om 3 laß
Hårdwals engh till heela byen om 30 1/2 laß
Starrbotn fierdingz mans om 19 laß
Hård wall till hela byen.
Kierr
Dogher vptagas
Beetzhagha till lendzmans gården.
En vthängh liggiandes i Boda egor, lyder till Täppa om 10 laß, sånk2 och måsigh
Starbotn medh lite skogh om 9 laß
Swartt mull.
Beetzhagha till lendz mans gården.
Moiordh
Slätt och godh hårdwaldz engh till alle grannarna om 31 laß
Täppa
Swartt mull
Sanjordh
Starbotn om 5 1/2 laß
Starbotn om 6 laß
Hårdhwalz engh
Swartmull, tunn shogh3
Beteß hagha
Dogher vptagas.
Sääby.
Swartt mull
Swartt mull
Swarttmull
Hårdwalz engh till alla grannarne om 92 laß


1 Senare blyertsanteckningar
2 D.v.s. sank
3 D.v.s. skogh