C3:17


(Rubrik:) Fors sochn.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Swallinge    heman    2
B.        Norregärdet vthsäde         9 1/2 tunnor
C.        Södergärdet vthsäde        15 tunnor 
            medh wreten samma characteristica
            noterat.
            Vthi föreskrefne gärden är leerjordh.
D.        Hårdwaldz engier om höö 34 1/2 laß

            Till förbemälte by är hwarken
            skogh heller mulebete.            Notarum Explicatio
                                                                                              
E.         Håff cronohemman   1/2
F.         Vthsäde det ena åhret      7 tunnor
G.        Det andra åhret                5 1/2 tunn
H.        Engh af hårdwaldh till hö  16 laß

            Till åfwanbemälte Håf är nå-
            got lijtet skog till gärdzle
            och wedebrandh sampt mu-
            lebete effter nödhtårfften,
            fiskewatn i åhn.


(Karttext:)

Bråttesta ägor proxime.
Leer mylla
Leer mylla
Bråttesta engh proxime.
Hårdwald
Flackersta gärde proxime.
Sandtogz eller Sunnestadz1 ägor proxime.
Leermylla
Flacksta eng proxime.
Hård wald
Leerjord och leermylla
Hårdwald
Torsilla åen.
Willsta ägor proxime.
Scala ullnarum             


1 eller Sunnestadz tillagt över raden av annan hand.