C3:176-177


(Rubrik:) Österåker        Österåker1   (Karttext, vänstra kartan:)

Swart mull
Laggar bole.
Sanniordh
Kiärr engh, litett bärande, om 23 laß

(Högra kartan:)

Hårdhwalz engh, litett bärande, om 36 laß
Engh om 4 laß
Engh om 3 laß
Engh om 7 laß 
Doger vptaga
Kalff hagar
Moiordh
2 laß
Engh om 2 laß
Torpp, på lindar 8 laß
Swarttmull 
3 laß
Beetzhaga.
Engh om 14 laß
2 laß
Engh om 12 laß
Hårdhwalz engh om 16 laß.
Swarttmull
Hårdhwall om 7 laß
4 laß
Sanjordh
Haga om 4 1/2 laß
Moo jordh.
Hårdhwalz engh om 27 1/2 laß
Godh skogh och giölmark.
Betz hagar som doga vptagas till åker
Engh full medh skogh om 8 laß


1 Senare blyertsanteckningar