C3:179


(Rubrik:) Österåker.1   (Karttext:)

Eng till Hulla.
Betes haage.
Hårdwals ängh
Hård wals äng.
Sand jord.
Größbooll.
Walltrann
Leer jord
Swart mylla
Beetes haga
Scala vlnarum

1 Senare blyertsanteckning