C3:18


(Rubrik:) Wäster Reekarne     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hunsta cronohemman   1   är  16 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret              24 1/2 tunna
C.        Det andre åhret vthsäde           27 1/2 tunna
            Vthi både gärden är leerjordh.
D.        Starrwaldz engh till höö            34 laß
E.         Änn 1 annor starr engh till höö 40 laß
            Änn 1 engh medh Häsleby engh belä-
            gen om höö                             30 laß
            hwilkes qvalitet fins igen på Häßleby
            afrijtningh, folio <...>, littera G
                                            Summa   104 laß

            Till föreskrefna heman är ringa skogh och mu-
            lebet.


(Karttext:)

Löpinge egor närmast
Stenbacha med graan och enebuskar.
Hård wald lindh
Leer mylla god
Dung iord      
Leermylla
Tompt.
Starr engh.
Kälsta ägor proxime.
Leermylla.
Leermylla.
Godh starr valdz engh.
Mesta engh proxime.
Sand mylla
Dung iord
Siulsta ägor proxime.
Scala ullnarum.