C3:180-181


(Rubrik:) Österåker.1   (Karttext till Hedgölet:)
Ny vptagen engh om 4 laß.
Swarttmull
Sånd engh till 16 laß
Hegiöl
Leer iordh
Hårdhwall om 4 laß
om 3 laß
Wåt engh till Hegiöl om 9 laß

(Karttext till Askö:)
Beetz haga.
Hård waldz engh.
Beetz hagha.
Aske
Godh leer jord
Godh leer jordh
Godh hårdwaldz engh

(Karttext till Nyckelboda:)
Sanck engh, litet bärande, om 30 laß
Swartt mull
Nyckilbo dha

(Karttext till Frösvi:)
Beetz hagha till Frößwy
Swartmull
Frößwy by
Hårdwaldz engh, litet bärandeß.
Swar<t>mull
Hårdwaldz engh till Aske, litet bärandeß.

(Karttext till Blomsterhult:)
Blomsterhultt
Swart mull
Sånck2 engh om 15 laß
Hårdh walz ängh om 6 laß
Flott sandh
Hårdhwalz eng om 4 laß

(Karttext till Krokan:)
Krokan
Swart mull
Engh om 4 laß
Någott sånk engh om 21 laß.1 Senare blyertsanteckning
2 D.v.s. Sank