C3:182


(Rubrik:) Österåker1   (Karttext:)

Hardwals ängh.
Eng
Hard wals äng
Beetes hage.
Beetes hage.
Betes hage.
Sanck och måsig ängh.
Betes hage.
Sand jord.
Beerga by
Swartmylla
Hardwals engh
1 Senare blyertsanteckning