C3:184-185


(Rubrik:) Österåker1   


(Karttext:)

Hårdwaldz engh.
Sanck dy.
Jordh.
Haga
Ny vp tagen engh till Millangården om 8 laß
Swarthmull
Hårdh wall om <...>
Leer jord.
Leerjordh.
Bångh bool engh hårdwald.
Forsby engh hårdwald.
Forsby.
Sandjord
Slätt engh.
Falketorp
Kalff hagha
Leerjordh
Engh till norre gården om <...>
Betz haga
Ondh hårdwaldz engh, litet bärande
Sanjord
Leerjordh
Hårdh wall om 7 laß
Beetz hagha.
Sanck starrbotn om 6 laß
Engh till Millan gården om 9 laß
Engh till Folketorp om 3 laß
Skogigh eng till westerste gården om 4 laß.1 Senare blyertsanteckning