C3:188-189


(Rubrik:) Västra Wingåker        Östra Wingåker1   


Notarum Explicatio      Notarum Explicatio      Notarum Explicatio

(Text saknas i Notarum explicatio)


(Karttext till Ede och Österby:)
Beetes haaga till Edhe.
Sanck kiär ängh.
Beteß haga
Lindh
Stär äng2
Sandjord
Leer iord
Sand iord
Eedhe
Obrukatt åker.
Leer jord.
Hårdwallz engh
Österby
Star ängh
Fräken båtn
Kiär engh
Hårdh walz äng
Lindh
Hård wallz ängh
Betz hagha

(Karttext till Snåra:)
Snåre
Slett hårdh wall
Sand jord.
Slatt3 hård wals ängh
Hård wals ängh.
Skough.

(Karttext till Skalltorp:)
Skaltorph
Sand jord.
Huußmans torphet.
Hard walß ängh.

Scala vlnarum.


1 Senare blyertsanteckningar
2 D.v.s. starräng
3 D.v.s. Slätt