C3:19


(Rubrik:) Fors sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
F.         Källby cronohemman   1   är  6 öresland
G.        Östergärdet vthsäde                 11 tunnor
H.        Wästergärdet med wreten        19 1/2 tunna
            J föreskrefna gärden är leerjordh.
I.          2 hårdwåldz engier om höö      40 laß
R.         1 slätt starr engh om höö          10 laß
            Gärdeshöö huart åhr                 4 laß
                                    Summa            54 laß

K.        Änn 1 starrwaldz engh, lydher
            till Kiälsta om höö                     4 laß

            Till ofwanbemälte Kälby är någor-
            lunda skogh till gärdzle och wede-
            brandh sampt och mulebete.


(Karttext:)

Skiulsta ägor proxime.
God starr
Hård wald 30 laß
Leermylla
Hyndewadh ägor proxime.
Sandmylla
Leermylla
Lind.
Sand
Hård vald
Faskunge ägor proxime.
Sanck starr eng, 10 laß.
Torsilla åhn.