C3:190


(Rubrik:) Wingåker.1   


Notarum Explicatio      Notarum Explicatio      Notarum Explicatio

(Text saknas i Notarum explicatio)

(Karttext:)

Gunellstorph.
Sand jord
Hårdwals ängh.

Engh
Sand jord
Kiäbbetorph.
Hård wals engh.
Ängh.2
Betz hagha

Slett hårdhwall.
Saalltorph
Sand jord
Hårdwals ängh.
Hårdwals ängh.
Sånk3 engh
Betz haga
Sätra torph
Hårdwals ängh.
Betzhaga
Ondh hårdhwal, litet bärande
Bergh1 Senare blyertsanteckning
2 Ordet möjligen överstruket
3 D.v.s. Sank