C3:191


(Rubrik:) Wingåker1   


Notarum Explicatio      Notarum Explicatio      Notarum Explicatio

(Text saknas i Notarum explicatio)


(Karttext:)

Beetes haage.
Kier ängh
Hård wals äng
Ollßtorp
Sand jord
Sanck äng.
Mörkhulta.
Eng till Hulta.
Ör jord
Eng till Lilla Fårsa.
Lindh
Hard wals ängh.
Östra Vingåker1
Ör jord.
Hård wals ängh
Kierstorph
Måsig ängh.
Scala vlnarum1 Senare blyertsanteckningar