C3:192-193


(Rubrik:) Wästra Wingåker      Wästra Wingåker1   


Notarum Explicatio     

Daal.2
Siögetorp.2
Giöketorp.2


(Karttext:)

Engh
Kier ängh
Lind
Kier äng.
Kierig ängh.
Hård wals ängh.
Hård walß ängh
Hård wals äng
Sand iord
Daall.
Hård wals äng
Betz haga
Hard wals äng
Hård wals ängh
Betz haga
Sand jord
Hårdh walz ängh
Hård wals äng
Betes haga
Siöge torph.
Marsiö.
Hårdwals ängh med någon skog
Sand jord.
Linder
Hårdwall engh
Giöcketorph.
Sank ängh.
Hård wals ängh
Hård wals äng
Hårdh walz ängh
Sand jord
Engh.
Hårdwals ängh.
Scal vlnarum.


1 Senare blyertsanteckningar.
2 Tillagt av senare hand.