C3:194


(Rubrik:) Wästra Wingåker1   


Notarum Explicatio     

Uppe2 Bärga.3
Wittorp.3
Brotorp.3

(Karttext:)

Hard wals ängh.
Hard wals ängh
Linder
Lind
Sand jord
Engh
Wittorph.
Lindh
Brootorph.
Hårdh walß ängh
Måsig ängh
Skogh äng.
Beetes haaga
Sand jord
Hard wals äng, någott schogh
Linder
Slet hard wals ängh.
Lind
Sand jord
Vppebärga by
Sand jord.
Beetes haga.
Måsig ängh.
Kier ängh.


1 Senare blyertsanteckning.
2 Uppe tillagt med blyerts.
3 Skrivet med blyerts av senare hand.