C3:195


(Rubrik:) Åkers häredt och Wanßöö sochn affmätt 1641.


Mora krone 1 

(Karttext:)

Här möter Jälmna haga
Här möter Kyrkebys åker
Lind
Betz haga till Mora, full med ekeskogh
Sandiord
Här möter Huseby ängh, frälse
Trä gård
Leriord
Sandiord
Wråå till Mora, hårdwall och med tuffuor sasom1 och buskar wthi
Här möter Bränd årby ängh
Sand iord
Här möta Bränd årby hagar
Betz haga till Mora
Här möter Jälmna wretar
Eneby ängh möter.
Teffälle till Mora, skarp hård wall.1 D.v.s. såsom