C3:196-197


(Rubrik:) Åkers häredt och Vansöö sochn affmätt 1641.
(Blyertsrubrik:) Folio 2 och 3, Elma, Skiälby, Guttorp och Ekeby.


             Notarum Explicatio

Littera A   Elema skattegård en, huilken
                 hemma i byn hafver 4 öresland jord
                 och i Brand årby 6 öre utjord.

(Karttext:)

Här möter Huseby åker och ängh, frälse 4
Ekebacka
Här möter Eneby åker, krone 3, frälse 1
Norängen till Ekeby, hårdwall och nogot tufuigh ibland
Igen lagdt
Ekeby vall
Ekeby valle
Lind
Ekeby valle
Lind
Tompt
Årby välle
Tompt
Öriordh
Hammaren till Jälnna, Skiälby och Gutorp, fult medh eke skogh wthi
Leriordh
Skelby välle
Sandiordh
Nor ängen till Jälnna, Skiälby och Gutorp, hårdwall tuffuigh och ekar iblandh.
Skälby välle
Skelby välle
Lill ängien till Bränd åreby och Skälby, hårdvall och tufwigh iblandh
Skelby välle
Lilgärdet
Detta änge stycke konner till Huseby, ehr frelße
Lill ängien till Skiälby och Jälma, hårdwall och tuffuigh iblandh
Trä gård
Skälby välle
Ekeby välle
Haga
Fiärdingz mansens
Grund bråte till Ekeby, skarp hårdwall och med ekar iblandh
Siön Mälaren
Här möter Kyrkeby åker, krone 1
Skelby valle
Kommer till Huseby
Elma välle
Mora fiäll
Betz haga till Skiälby slätt
Lind
Fullt med ekeskogh wppå
Siö fiällen till Mora, slätt
Haga
Öriordh
Leriordh
Betz haga till Skiälby och Jälnna med bärgh iblandh
Elma välle
Dätta komer och till Hußeby
Spränggiaren till Jälnna och Skiälby, skarp hårdwall och med ekar wppå
Här möter Mora åker, krone 1.
Ekebacka
Fiärdingz mansens
Sandh bråte till Ekeby, skarp hårdwall
Fiärdingz mansens
Slätt
Backa
Slätt
Heer möter Huseby ängh