C3:198


(Rubrik:) Åkerß häredt och Wanßöö sockn affmätt 1641.


(Karttext:)

Heer möter Huseby ängh
Hårdwall fult med ekar
Eke backa
Wysmyra till Bränd årby, hårdwall och tuffuigh iblandh
Salttegen till Jälmna och Skiälby, hårdwall och mycket tuffuigh och nogot enebuskar iblandh
Dätta kommer till Huseby
Siön Mälaren
Pöllsan till Skiälby
Siön Mälaren
Fiällen till Åreby
Här möter Eneby ängh.
Till Kiörkiebyen
Sand iordh
Sand iordh
Frälse
Frelse.
Betz haga till Gutorp och Ekeby
Före diupp
Holby dyian till Ekeby, hård uall och nogot tufuigh
Holby dyian till Brändh årby, hårduall och ekar iblandh
Jälnna, wälle till Jälnna, hård wall
Backa
Betz haga till Jällnna och Skiälby
Wester gården i Jälma, slätt
Slätt hårdwall till Skiälby

(Senare blyertsanteckning:)

Fol. 4.