C3:20


(Rubrik:) Wäster Reekarne.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hundewadh cronohemman heller
            cronones qwarn.   
B.        En wreet på Kiälby ägor och lyder till
            qwarnen om vthsäde                    2 3/4 tunna
C.        Änn 2 wretar andre åhrs vthsäd    1 1/2 tunna
D.        Starrwaldz engh till höö                10 laß

            Till föreskrefna qwarn är skog och mulebete
            till nödhtårfften sampt fiske i åhn.


(Karttext:)

På denne sijdan taga Stora Kiälby ägor wedh.
Sandjord
Sandjord.
Slet steenbacha
Bete hage
Hwseby ägor proxime
Torsilla åhn