C3:202


(Blyertsrubrik:) Lagnöö fol. 5(Karttext:)

Moojord.
Kingers beteshage, byen in uthi arket
Langöö sundet.
Langöö kers ängh, mykit towigh
Tompt
Tompt
Tompt
Tompt.
Denne och wid samma nampn ähr hård vals ängh och tovigh
Sand jord
Sandjord.
Frälse gårdarens åker på denne plan.
Betes mark medh bårgh1 ibland.
Lagnöö siöö ängh, släät och sänk iblandh.
Kingers betes mark gränsar häär.
1 D.v.s. berg