C3:203


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Betz haga till kronogården fult med eenebuskar wthi
Hagebråtan hårdwall och något towigh till Wältesta
Årby bråttan till Wältesta, hård vall och mycketh tovig med eenbuskar i bland