C3:204-205


(Rubrik saknas)

(Karttext:)

Eneby betsmark gränsar.
Åwa ängen, mykit towigh
Söörgårdz och Wallas betz haga.
Bränd årby betslööt gransar1 emot.
Moora bets mark moter här.
Nårgårdz betshaga
Sand jordh.
Lindh
Wäster gårdz bets haga
Soorgårdz2 och Walla frelsegårdz bets haga.
Lindh
Elma, Skalbys och Gutorps wretar gränsa emot
Präste gårdz åker möter
Lind
Lindh
Betes mark.
Trä gård
Towigh och slaat3 hård wall.
Hålby ängh möter.
Lerjordh.
Stoor ängen, Rotebys, hårdwall och towigh, ähr full med ekeskoogh och någon eneskoogh, skarp och intet synnerligh barandhe4
Lind
Lerjordh.
Towigh hårdwals ängh och några enebuskar iblandh
Herr ängen gränsar
Lindh
Lind
Lindh
Lind
Lind
Lind
Frälse gård Walla  
Kingers åker möter.
Mojordh.
Igän lagt


1 D.v.s. gränsar
2 D.v.s. Sörgårds
3 D.v.s. slät
4 D.v.s. bärande