C3:207


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Elmaß salttegar möta här.
Skutleeden till vpstäderne.
Eke hålma
Bärgh
Bärande wall med något skogh ibland
Enebuskar ibland, elak bärande jord
Ekeskoogh
Ekar
Moora ängh möter häär.