C3:208-209

(Senare blyertsrubrik:) Eneby i Södermanland, Åkers härad, Wansö socken


(Karttext:)

Lind
Öster wälle
Eneby wälle
Stoor w<äll>e
Grääß haga.
Good bets haga, tiänligh till ängh.
Lööt
Gräß haga.
Lind
Kalkängzwreten.
Lind
Denne inhägnade plan hafver en tid brukat warit till åker och nu ödeleggis för vtkärff och elak jord skull
Klåka<r>wreten, lyder till E<n>eby, huilken klåkaren brukar för Kl<å>ckar måålen.1
Igän lagt ihop aff löten
Lööt
Bets hage till skatte gården alena


1 Texten delvis oläslig på grund av veck på kartan.