C3:21


(Rubrik:) Fårss sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Löpinge cronohemman 1
B.        Vthsäde det ena åhret                 18 tunnor
C.        Det andre gärdet är och lijka stort,
            leerjord i bådhe gärden.
D.        En starr och hårdwaldz engh om  40 laß
E.         Änn 1 om höö                            48 laß

            Till Löpinge är skog till gerdzel
            och mulebete.


1.         Börketårp    1 nybygge
2.         Vthsäde det ena åhret                 1 1/2 tunna
3.         Det andra åhret                          1 tunna
4.         Starrwaldz engh till höö               8 laß


5.         Myretårp
6.         Vthsäde det ena åhret                 1 tunna
7.         Det andra åhret                           1 1/2 tunna
8.         Engh till höö                                3 laß


(Karttext:)

Stenby ägor proxime.
Starr
Hård wald.
Leer mylla
Starr
Hårdwald
Leermylla.
Hårdwald och starr
Mesta proxime.
Scala ulnarum.