C3:211


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Leer jord
Lind
Vaäll häff dat
Leer jord
Hemängen, god bärande ängh
Eneby haga tager emot, skatte och krone 3.
Zyende ladu vrethen R
Örjord
Lind
Lind
Öriord
Lind obärande
Lind
Storvrethen finß aff jordboken vara vthiord till Klåckare gården
Ähr nyß vptagen
Eneb sar1
Beteß teppa
Rotby ängh möther, krone 3
Rotby ängh, skarp hård val. Haßel o<c>h ekeskogh ibland
Vretängen möther, lyder till Grimßholmpn
1 Fel för enebuskar ?