C3:216-217


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Askars degh wreet, hård vall och tovigh ibland.
Askar wälle
Plångesta wälle
Askar wälle
Ler jordh
Plångesta wälle
Lindh
Sten bete.
Hård wall släät
Nyängen till Plångesta.
Plångesta stoor ängh
Plångesta koohaga.
Söör fiälen
Släät plaan.
Ekeskoogh
Askars stoor ängh med eekar ibland.
Ekeskoogh.
Slaat1
Släät

1 D.v.s. Slät