C3:219


(Blyertsrubrik av senare hand:)  Stora Malms socken
(Rubrik av senare hand:)            Tibbela.


(Karttext:)

Hård wals ängh.
Sanck och måsigh ängh.
Leer iord.
Hårdwals ängh.
Swart mull
Swart mulla.
Swart mull
Sanck kier ängh
Tybbela.
Swart mulla.
Hård wals äng.
Beetes haga
Sanck ängh
Sanck ängh
Swart mulla.
Scala vlnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Johan Larsson Groth 1647.1 D.v.s. Slät