C3:22-23


(Rubrik:) Wäster Rekarne.        Fårss sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Meesta heman    4, lijka
            stora i alle commoditeter.
B.        Östergärdet vthsäde               46 tunnor
            med wreeten.
C.        Wästergärdet vthsäde            40 tunnor
            Lerjord öfwer alt.
D.        1 starrwaldz engh till höö        36 laß
E.        1 wret om vthsädhe                1 tunna
F.        1 starr engh änn om höö         36 laß
G.        1 starr och hårdwaldz eng      81 laß
H.        1 starr eng om höö                18 laß
I.          1 nyrögdh engh                     36 laß
            Gärdes höö                           18 laß
                                    Summa         225 laß

            Vthsädhe till hwarthera hem-
            manet i Östergärdet               11 1/2 tunna
            J Wästergärdet                      10 tunnor
            Engh och höö till hwart heman
            belöper sigh                           56 laß
K.        1 beteshage till hela byn.


(Karttext:)

Här på denne sijdhan tager Wijby egor widh.
Hårdwald
Öde åker.
Löpinge egor närmast
Leerjordh
Starr.
Leerjord.
Sanck lindh, 18 laß
Sandmylla.
Starr 18 laß.
Ny rögd hårdwalds engh, 18 laß.
Godh hårdwall
Stubbar och lijthe skogh.
Leer mylla
Leermylla
Lind
Hunstadh egor proxime.
Bärgiärdeß egor närmast
Leerjordh
Starr
Hårdwald
Starr
Hårdvald
Starr.
Här tager Kiälstadh, Frößlunda sampt Skiulstadh egor vidh närmast.