C3:220-221


(Rubrik saknas)

(Karttext:)

Leerjordh
Sånck och måsigh ängh
Wåt engh.
Fugelöö.
Måsigh engh
Wråå
Beteshagha
Moojordh
Hårdh wall
Dogher vptagas till åker
Sånck och skogigh engh.
Brestugu
Bresätter
Hårdwaldz engh.
Nyvptagin engh till Bresätter om 12 laß
Ny vptagin engh till Brestugu om 13 laß
Kierr engh.
Tiärn
Ny vptagin engh till Brogetorp om 6 laß