C3:225


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Betes haga
Kringh om backarna swikfull jord
Store Weßby egor gränsa
Leer jord
Wikes åker gransar1 på denne sida
Hagan, bärande hård wall
Lind
Tåmpt
Barande2 ängh
Store Wäsby åker gränsar
Leer jordh.
Lund ängen, släät hård wall.

1 D.v.s. gränsar
2 D.v.s. Bärande