C3:236-237


(Rubrik saknas)

(Karttext, nedifrån och upp:)

Frölinge åker emot
Åhrby haga emot.
Jagebacka.
Elak betes haga till den mindre skattegården och chronegården
Nårgärdet, leer jord.
Frälsegårdens.
Hanne myra hagar gränsa
Den större skattegardz haga, elak.
Dööß lända.
Skogz bland gräß wall.
Frelse
Frelse
Bare bärgh och steen i denne haga.
Leer jord kallas Kåsen
Wäster gärdet
Måns Larß kalff haga
Ekebaka
By ängen, elak bärande wall.
Frälse
Bärande plan
Söör fiäälen, Mälaren.
Mäste parten ekar vppå denne plaan.
Bergz hammars åker emot.
Tämligh bärande
Frelse wret
Släät mäste parten och elak ängz wäll forderff aff ekar.
Kalffhaga aff delt ifrån ängen
Mästeparten odugeligh
Dyängen, släät och bärande.
Bergs hammars ängh emot