C3:244-245


(Rubrik saknas)

(Karttext:)

Tuna ängh grensar emot.
Ör jord
Denne ängz plan kan med tiden bliffva åker aff.
Gredby tegh
Leer  jord.
Enebuskar
Stoor ängen, barande1 dyängh.
Lundby ängh möter.
Bårby2 åker gränsar.
Ör jord.
Denne täppa ähr aldeles kärff att hon ej kan bära nogon sääd.
Lill ängen
Lind
Kalff haga.
Wret myran.
Frelse jord.
Frelse.
Denne äker2 disputeras om han skall lyda till Jersta eller Bärby emedan han nästan ligger mitt i staffleden.
Frelse.
Bärby äng emot.
Koohage, ähr good beet vthi. 
1 D.v.s. bärande
1 D.v.s. Bärby?
3 D.v.s. åker