C3:248-249


(Rubrik saknas)

(Karttext, nedifrån och upp:)

Skarp ängien
Jersta ängh
Wret myran, bärande.
Jersta åker möta
Buskar mäst
Lill ängen, släät och bärande
Betzel ängien, elak bärande
Igän lagt
Halleby1 åker gränsar.
Denne betz haga kallas Malm åker
Tiuk små skogh
Svant jord moter2.
Föga bärande lind, ähr dybåten
Dy engh med buskar ibland
Sörby ängh möter
Elak lind.
Bysens koohaga, skarp bett vthi
Hård wall med skoogh och toffvor.
Lind
Lind
Söör gård betz haga.
Saals egor i Helgaröö sochn möta.
1 D.v.s. Hälleby
2 D.v.s. möter