C3:25


(Rubrik:) Fors sochn.    

                                                                         
A.        Denne engh kommer
            Åhrsby till och drager      24 laß
            och byn pårächnat pro quota        
B.        Sammaledes denne engh
            kommer Skiöleby till och
            drager höö 44 laß, huil-
            ka äre bönderne i byn hem-
            ma uppårächnade.
C.        1 wreet, lyder till numero 1
            i Skölby om vthsäde       1 tunna
D.        Denne wret kommer den
            andra grannen till och dra-
            ger vthsäde                     13/16 tunna

            Finnes folio sequenti.1


(Karttext:)

Kålstadh egor proxime.
Tallskog.
Sleet starvaldz engh
Byens egor närmast
Åßeby egor närmast.
Sandmylla
Starr engh.
Lundz egor proxime.
Scala ullnarum.1 Denna anmärkning tillagd av annan hand