C3:256-257


(Rubrik saknas)


(Karttext, nedifrån och upp:)

Slätt och temligh bärande, Flått ängien kallas
Igänlagt
Lindh
Enebuskar, mäste parten kan affrödias
Släät lööt
Lill ängen, hård wall, skarp med toffwor och buskar
Kalftäppa
Dyia
Skarp lööt
Bärande slätt
Dyia
Lind
Teppa, igen lagdt
Good koohaga till alla fyra gårdarna.