C3:258


(Rubrik saknas)

(Karttext, nedifrån och upp:)

Stenby ägor gränsa
Swart bäcken, tämligh bärande ängh
Till åker tiänligit
Enebuskar
Jagebacka och prestegårdz betsmark.
Flått ängen, hård wall och toffvigh, medelmåttigh berande
Leer jord.
Solöö ängh möter.
Sacellani ängh
Lill ängen, hårdwall och bärande
Lööt sänk
Leer jordh.
Betes haga
Jngeby ägor möta.