C3:26-27


(Rubrik:) Wäster Reekarne        Fors sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Åhrsby heman    2
B.        Vthsäde det ena åhret                15 tunnor
C.        Det andra åhret vthsäde             17 tunnor
            Leer och sandjord i bådhe gärden.
D.        1 starr waldz engh till höö          24 laß
E.        1 lijten hård waldz engh om        4 laß
            Änn 1 engh belägen på skoghen 24 laß
            hwilkas qvantitet fins igen folio
            præcedenti, littera A noterat.
                                    Summa höö als  52 laß

   1.      Cronohemanet    är    2 öresland
            Vthsäde det ena åhret                2 1/2 tunna
            Det andra åhret                          2 3/4 tunna
            Belöper sig på det hemanet eng  8 1/2 laß

   2.      Frälsehemanet    är    10 öresland           
            Vthsäde det ena åhret                12 1/2 tunna
            Det andra åhret                          14 1/4 tunna
            Engh till höö                               43 1/2 laß

            Till denne by är nödhtårfftigh skog
            och mulebete.G.        Skölby1 heman 2.
H.        Vthsäde i Wästergärdet              23 tunnor
I.          J Östergärdet med wreterne       25 tunnor
            Lerjordh i alle gärden och leermylla
K.        1 starrengh om höö                    22 laß
L.         1 hårdwaldz engh om höö          11 laß
            1 skogz engh om höö                 44 laß
            Och fins wijdare igen näste folio praecedenti
            Summa höö                               77 laß

   1.      Cronohemanet är    10 öresland   
            Vthsäde det ena åhret                10 1/2 tunna
            Det andra åhret                          11 1/2 tunna
            Engh till detta hemanet                34 1/2 laß

   2.      Ibidem skattehemanet  12 öresland    
            Vthsäde det ena <året>              12 1/2 tunna
            Det andra åhret                          13 1/2 tunna
            Engh till höö                               42 1/2 laß

            Till denne by är god löfskog såsom och
            skogh till gärdzel och wedebrand.
            Fiske i Hörningen.


(Karttext:)

Sand mylla
Sand jord.
Ler mylla
Kålstadh egor proxime.
Sand mylla
Hård vald
Leermylla
Starr.
Moo jord
Starr
Sandmylla
Leermylla
Leer mylla
Dung jord.
På denna sidhan tager byenß skog widh.
Hårdwald
Här taga Wijby ägor närmast wedh.
Dung iord
Leermylla
Örjord
Toffvigh hård wall
Scala ullnarum                            1 Skölby ändrat till Skjölby av annan hand.