C3:260-261


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Denne ähr Lundby ängh.
Släät och temligh bärande, kallas Ny ängen
Hanne myra häst haga.
Hannemyra lött
Igän lagt och mykit swikfull jord.
Detta är igän lagt.
Leer jord.
Mest enebuskar wthi denne plaan
Eke haga, mäst onyttigh
Lill ängen, good bärande hard walls ängh.
Leer jord.
Stoor ängen, hård wall temligh bärande.
Ekehage, temligh good beett vthi.