C3:263


(Rubrik saknas)

(Karttext:)

Hälleby åker emot.
Hasta fliken gränsar här, lyder till Helleby
Lind
Odugeligh åkerjord
Igän lagt.
Kallas ved moojord, kan hvarken bära gräs eller saad1.
Leer jord.
Jorthagen, hård wall med ekeskoogh ibland, medelmåttigh bärande, ähr ekejord.
Åhrby gränsar emot, tämligh deras åker.
Sokne skillnan
Denne åker plaan lyder till Wijby i Hälgaröö socken, ähr så wtkerff att hon nepligh kan bära seed
Leer jord
Hem ängien, slät, något bärande, här inne finnes ett slags grääß som boskapen ej för må förtera för deß starka lufft skull, och kallas lufft grääß
Wiby äng gränsar i Helgaröö sochn.
Befans wara nyß vptågen aff tegen.
Ovpgiort
Åhrby åker emot
Krone gårdz bets haga med wreten
Bärande leerjord.
Till vt marken
Skatte gårdz
Siööhagen, berande och släät hård wals botn.
Bysens mulebet aff härde2 bärgz klypporna.
Söör fiäälen i Mälaren.
1 D.v.s. sääd.
2 Fel för hårde?