C3:275


(Blyertsrubrik:)     Helgaröö 4 ark


(Karttext:)

Kärr
Stenigh koo haga till Saal.
Kärr
Soke skilnan.
Stenigh lind
Löß lända
Bysens skoogh och betes mark.
Fordom warit åker, för ängz nööd öde lagt, intet bärande.
Kors hagen med alskoogh beblandat, tämligh barande1 aljord, ähr blöötwall
Hård wall.
Kalffteppa
Tall jord.
Leerjord.
Swikfull lätt jord
Igän lagt.
Hälleby åker möter
Lill ängen, skarp och släät
Wijby åker gränsar.1 D.v.s. bärande