C3:280-281


(Rubrik saknas)


(Karttext:)

Knuts bärgz åker tager emot.
Sand jordh.
Goodh leer jord, bärande
Skoogh och bärgh.
Leerjord
Good bärande leer jord
Lööt haga, släät
Sand jord.
Looß lända
Nybble
Tompt
Frelse haga.
Skatte gårdz grääß haga
Chronegårdz grääß haga
Lind
Lind
Sand jord.
Frälse.
Starr ängh bärande.
Tall skiäär
Tämligh bärande hård wall.
Bysens kalff hagar.
Dyian
Släät loot mark1, brukas till betes mark.
Hälgaröö byes gärdet gränsar här emot.
Suart grund
Rand holmen med ekar vthi
Dyian
Jaghe backa.
Skatte gårdz ängz täppa.
Bärande släät plan.
En skärs vdden.
Killingz vdden.
Söör fiaalen2 vthi Mälaren1 D.v.s. lötmark
2 D.v.s. Sörfjärden