C3:284-285


(Rubrik saknas)

(Karttext:)

Rällinge ängh emot.
Wppgårdz tegh alena.
Wääla ängh emot.
Alkärr, bärgas, liquäl fult med skoogh
Hardwall, skarp
Hård wall, skarp
Dyian, tämligh bärande och släät
Lind
Stoor ängen
Eke hammar
Lind
Steen bårgh
Åsbygärdet möter här.
Bärande jord
Nyängen aff gärdz lind inhägnt, är hård wall och temlig bärande
Denne ängz haga är till åker tänligh och allereda begynt en deel byen lijn och haffra, är sänk noogh.
Frälse
Medelmåttigh berande ängh, slät hård vall, kallas och Ny ängen
Frelse
Frälse
Leer jord
Igänlagdt åker
Huußmanstäppa.
Sand jord.
Mäste parten detta gärdet bärande leer jord.
Vppgårdz haga
Eke hammar
Wreten, good bärande ängh
Den andra Noor byggiars haga.
Frälse
Frelse
Vppgårdz täppa, bärande
Vpgårdz åker gärß täppa
Frelse
Den ene Noor byggiars stoo haga
Lacus Söör fiäälen uthi Mälaren
Kiäll ooß i dene plan, ahr bärande
Öffwer flodigh bärende ängh, kallas Gräß hagen
Ander soß täppa
Joens kalff teppa
Aal keer, tiäligit till angh1, brukas till koohaga.
Gräß hagz wreten.


1 D.v.s. äng