C3:30


(Rubrik:) Wäster Reekarne           

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lundh cronohemman
B.        Vthsäde det ena åhret     5 tunnor  
C.        Det andra                       4 3/8 tunna      
            Leerjordh i bådhe gärden.   
D.        Slätt hårdwaldz engh      16 laß
E.        Änn 1 nyrögdh engh om  8 laß


F.         Biörnetårp cronohemman
G.        Vthsäde det ena åhret     2 1/2 tunna
H.        Det andra åhret              1 1/4 tunna
            sandjordh.
I.          Starrengh till höö            18 laß


            Deße tårp haffwa skogh,
            mulebete och wedebrand, fi-
            ske lijtet i Hörningen.


(Karttext:)

Skölby egor på denne sijdhan
Hårdvald och stenar
Leermylla
Backa egor proxime
Här tager      vidh.
Sand mylla
Leermylla
Kerr.                            
Scala ullnarum.