C3:31


(Rubrik:) Fårs sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.       Tolan cronohemman
L.        Vthsäde det ena åhret     4 tunnor  
M.       Det andra åhret              3 1/4 tunna      
            Leer och swartmylla i både gärden.   
N.        Starrwaldz engh till höö 50 laß

O.       Frönäs skattetårp.
P.        Vthsäde det ena åhret             1 3/4 tunna  
Q.        Det andre åhret                      2 tunnor      
R.        Hård och starrwaldz engh om 16 laß
           
            Föreskrefna tårp hafwa sitt mulebet och
            wedebrand inne med bolbyerne, fiske
            i theße små siöer.


(Karttext till Tolan:)

Ökna egor närmast.
Stenigt morras
Kerr med skog öffverwuxit
Leer mylla
Lindh
Slett starr waldh engh.
Swartmylla
Toolsiön
Mo jord

(Karttext till Frönäs:)

Skiölby egor närmast
Hårdwald
Betes hage
Starr
Starr
Hörningen.
Hörmingztorpß egor proxime.

(Annan, senare anteckning:)

1647 af Johan Larsson Groth