C3:32


(Rubrik:) Wäster Reekarne.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hattran cronohemman  1/2
B.        Östergärdet vthsäde           6 1/2 tunna        
C.        Wästergärdet vthsäde        4 3/4 tunna      
            Leerjordh i bådhe gärden   
D.        Slätt starrwaldz engh till hö 20 laß
E.        1 tofwig starr engh om höö 4 laß
F.        Änn 1 tofwig starrengh om  30 laß
G.        Kärr, doger till att rödia.

            Till denne by är skog och mulebet
            till nödhtårfften, fiske i siöerne
            här hema wedh byn.

(Karttext:)

Hörningen lacus
Skiölby ägor proxime.
Mojord
Leermylla
Lille Hatteren.
Mästa ägor proxime.
Sten ba<c>ha med skogh.
Store Hatteren lacus.

(Annan, senare anteckning:)

Anno 1701 den 21 januari är folia in emellan 32 och 35, som war reent, uthtagit till register papper och satt uti boken numero 1 framst att igenfinna11 Sidorna 33-34 saknas i jordeboken.