C3:36


(Rubrik:) Wäster Rekarne         

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Egelstadh chronohemnan 2 halfwa,
            ähr 3 örß land hwartdera och lij-
            ka stoora bådhe vthi åker, eng och
            alla commoditeter och lägenheeter.    
B.        Vthsädhe j Norrgiärdet1 dett ena
            åhret till bådha gårdarna                    26 3/8 tunna        
C.        Vthsädhe j Södhergiärdet andra åhr   18 5/16 tunna        
D.        En wreet, såß medh Södergärdet       2 11/16 tunna
E.         En starr och hårdvals eng, drager
            höö till heele byn                               58 laß

            Till denne by ähr en mechta
            ringa skog men mulebete effter
            nödhtorfften, fleere lägenheeter
                    finß här intet.


(Karttext:)

Hanstadh2 egor nermast.
Starr hårdwald
Rootorpß egor proxime.
Söffstadh egor på denne sijdhan.
Leer, sand och moojord.
Leer mylla och dung jordh.
Leer mylla
Leer, sand och moojord sampt leermylla.
Sten bake
Torrlunda egor.
Scala ullnarum.1  Texten är ändrad.
2  Hanstadh fel för Harstadh