C3:37


(Rubrik:) Tårssilla sochn.         

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rootorp chronohemman 1/2
            och ähr 4 örß land.
B.        Nårregiärdett ett åhrß vthsädhe           7 tunnor
C.        Södhergiärdet såß andra åhret             8 7/8 tunna        
D.        En wreett, såß ihop medh Nårrgärdet 2 3/4 tunna
E.         En sank starrwaldz eng, höö                28 laß
F.         En starrvaldz eng till höö                     16 laß

            Till detta hemman finß ey
            mera ägor än här ähr an-
            noterat på carta.


(Karttext:)

Skiällinge1 eng proxime.
Egellstadh egor närmast.
Hageby egor på denne sijdhan.
Leermylla
Öde åker
Leer och sand jord.
Leer mylla.
Leer och sandjord.
Folkestadz egor.
Torlunda giärde proxime.
1 Skiällinge fel för Skiäcklinge?